کارشناس فروش : 35546113_041

ایمیل: zamanistore86@gmail.com

کد پستی : 5138987191

آدرس : تبریز_خیابان شریعتی جنوبی_تقاطع چهار راه 17 شهریور